Pohořelice informují o novém systému třídění odpadu - Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

Výběrové řízení na svoz komunálního a recyklovaného odpadu.

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

Pohořelice informují o novém systému třídění odpadu

levny svoz odpadu
Vytvořil v Odpadové hospodářství ·


Kdy bude svoz tříděného odpadu zahájen
Podle původních předpokladů měl být celý systém spuštěn od 1. 1. 2017. Z důvodu probíhajícího zadávacího řízení na výběr svozové firmy, která bude tuto činnost realizovat, se termín zahájení posunul na 1. 3. 2017. Zadávací lhůta u nadlimitní veřejné zakázky činí 52 dnů, resp. 57 dnů z důvodu přechodu na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Výběr svozové firmy bude probíhat formou e-aukce. Pokud nenastanou žádné komplikace, smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v druhé polovině měsíce prosince a současně bude stanoven konkrétní harmonogram dalšího postupu.
Co nás čeká
Během měsíců ledna a února 2017 se uskuteční dvě jednání s občany města za účelem zodpovězení jejich dotazů týkajících se svozu a třídění odpadu. Dále budou očipovány stávající nádoby na směsný komunální odpad a rozvezeny nádoby na tříděný odpad (tj. papír, plast a bioodpad) do jednotlivých domácností, které si je objednaly. Konkrétní termíny jednání s občany, čipování nádob na směsný odpad i rozvoz nádob na tříděný odpad budou předem vyhlášeny prostřednictvím letáků do domácností, místního rozhlasu a webových stránek města.
Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
Těší nás velký zájem občanů o pořízení nádob. Termín pro odevzdání přihlášek k odběru nádob byl stanoven na 30. 11. 2016. Tento termín z důvodu velkého zájmu občanů a také z výše uvedených důvodů prodlužujeme do 25. 1. 2017. Při přidělování nádob budeme přihlížet k datu objednání. V případě pozdějšího přihlášení nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob. Stejně tak při případných výměnách a objednání nádob během roku, se může stát, že již nebudou požadované velikosti nádob k dispozici.
Jakou velikost nádob zvolit
Při objednávání nádob se objevuje velké množství dotazů týkajících se velikosti nádob. Při volbě velikosti nádoby je nutné brát v potaz velikost domácnosti a její spotřebitelské chování a v případě bioodpadu velikost zahrady nebo travnaté plochy. Je nutné přihlédnout také k frekvenci svozu odpadů - papír a plast bude svážen 1x měsíčně, bioodpad v sezóně 1x týdně, mimo sezónu 1x za 14 dní a v zimě 1x měsíčně. Kdo odpad pravidelně třídí, tak přehled o množství odpadu většinou má a dokáže odhadnout, kolik tříděného odpadu ve své domácnosti vyprodukuje. Ten, kdo s tříděním odpadu teprve začíná, může zkusit „třídící týden“ (nebo alespoň den). Pokud budete odpady opravdu pečlivě třídit, uvidíte, že většinu odpadu lze vytřídit a do směsného odpadu toho jde minimum. Tabulka, kde je uvedeno, kam který odpad patří, vyšla v minulém čísle Pohořelických listů a je k dispozici také na webových stránkách města.
Nádoby na směsný odpad
Pokud uvažujete o nákupu nové nádoby na směsný odpad, doporučujeme si ji pořídit do konce roku 2016, než proběhne čipování nádob. U bytových domů doporučujeme pořízení většího kontejneru namísto jednotlivých popelnic pro každou domácnost. Pokud budete odpad opravdu dobře třídit, bude stačit menší popelnice na směsný odpad než doposud. Více informací ZDE.


[link:1][/link:1]http://wsx5customurl.comBez komentářů


Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Výběrové řízení na svoz komunálního a recyklovaného odpadu.
Návrat na obsah