MŽP bylo v Bruselu - Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

Výběrové řízení na svoz komunálního a recyklovaného odpadu.

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

MŽP bylo v Bruselu

levny svoz odpadu
Vytvořil v Odpadové hospodářství ·


Jednání proběhlo za účasti DG ENV, DG Regio, DG Eurostat, MŽP a SZÚ  ČR.
Česká republika měla pro možnost čerpání prostředků do OPŽP splnit několik podmínek, které lze shrnou to tří základních:

1) Předložit Evropské Komisi zprávu o plnění směrnice  2008/98/ES podle čl. 11 odst. 5 ohledně pokroku při plnění cílů  stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES = MŽP toto splnilo odesláním Hodnotící zprávy Evropské komisi (EK) za roky 2010 – 2012 k plnění cílů směrnice 2008/98/ES

2) MŽP měla vypracovat jeden či více  plánů pro nakládání s odpady, dle požadavků článku 28 směrnice  2008/98/ES a vypracovat Program předcházení vzniku odpadů, jak vyžaduje  článek 29 směrnice 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či  modernizace zařízení na energetické využití odpadů .
MŽP tyto  požadavky splnilo. Plán odpadového hospodářství České republiky pro  období 2015 – 2024 byl schválen, schválené byly také krajské plány  odpadového hospodářství a následně byly zaslány EK k posouzení souladu  se směrnicí 2008/98/ES.

3) Přijmout nezbytná opatření k  dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci  odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.
I tato podmínka byla splněna popisem situace a činnosti posledních dvou  let v oblasti odpadového hospodářství a co se připravuje.

                Bez komentářů


Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Výběrové řízení na svoz komunálního a recyklovaného odpadu.
Návrat na obsah