VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

"KOMPLEXNÍ SLUŽBA VÝBĚRU DODAVATELE"

SVOZU A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KLÍČ

Realizujeme výběrové řízení na zajištění sběru, svozu, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálního odpadu, dle zák. č.137/2006 Sb.
Poskytujeme komplexní služby při realizaci otevřeného řízení dle §27 ZVZ, včetně návrhu podmínek zadávací dokumentace, vzorových obchodních podmínek, organizačního zajištění komisí, vypracování návrhu rozhodnutí a dalších kroků, vyjma rozhodováni.
Poskytujeme komplexní administrací a hot-line podporu institutu elektronické aukce, včetně jejího vyhodnocení a vypracování návrhu rozhodnutí.
Přebíráme za výběrové řízení administrativu a zodpovědnost.

REALIZOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A AUKCE NA ODPAD

Město Fulnek
SPECIFIKACE SLUŽEB

 • objem 19,2 mil.Kč
 • soutěženo na 6 let
 • zakázka rozdělena na dvě části
 • přenesení administrativní zátěže
 • lepší obchodní podmínky

DOSAŽENÁ ÚSPORA

ÚSPORA 28,86% na svozu komunálního odpadu
ÚSPORA 38,75% na svozu tříděného odpadu


VÍCE INFORMACÍ ZDE...
Město Příbor
SPECIFIKACE SLUŽEB

 • objem 22,6 mil.Kč
 • soutěženo na 6 let
 • zakázka rozdělena na dvě části
 • 2 různí vítězové ( zvlášť recyklovaný a komunální odpad )


DOSAŽENÁ ÚSPORA

Úspora 32,8% na svozu komunálního odpadu
Úspora 74,66% na svozu tříděného odpadu


VÍCE INFORMACÍ ZDE...

Obec Ratíškovice
SPECIFIKACE SLUŽEB

 • objem 11 mil.Kč
 • soutěženo na 4 roky
 • přenesení administrativní zátěže
 • lepší obchodní podmínky
 • zvýšení kvality poskytovaných služeb
 • úspora i na bio odpadu

DOSAŽENÁ ÚSPORA

Úspora 30% na komplexní služby svozu, sběru a likvidaci směsného komunálního a tříděného odpadu.


VÍCE INFORMACÍ ZDE...


Obec Trojanovice
SPECIFIKACE SLUŽEB

 • objem 2 mil.Kč
 • soutěženo na 3 roky
 • speciální podmínky auto s váhou a vymezený svoz jen pro danou obec
DOSAŽENÁ ÚSPORA

Úspora 17% na svozu komunálního odpadu


VÍCE INFORMACÍ ZDE...

ČLÁNKY A NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

NABÍDKA SLUŽEB

"PRO FIRMY, SPOLEČNOSTI, STAROSTY, SPRÁVCE MĚST A OBCÍ"

 • Nabízíme Vám pomoc s výběrem dodavatele sběru, svozu, přepravy komunálního a jiného odpadu. Realizaci výběrového řízení na míru, včetně zadávací dokumentace, auditu a přípravy smlouvy s dodavatelem svozu odpadu.
 • Provádíme výběrové řízení na svoz odpadu formou e-aukce, ale i normálně.
 • Přebíráme zodpovědnost a administrativu.


Jedná se o Váš případ?
 • Jste nespokojeni se službami a cenou vaši svozové firmy
 • Chcete si stanovit vlastní obchodní podmínky
 • Realizovat výběrové řízení, dle zákona o věřejných zakázkách a platné legislativy
 • Chtěli by jste porovnat ceníky svozových firem
 • Nemáte čas, lidi a zkušenosti s výběrovým řízením na dodavatele svozu odpadu
 • Hledáte společnost, která za Vás službu zrealizuje, má zkušenosti a přebere zodpovědnost.

"KONTAKTUJTE NÁS"

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KLÍČ

KOMPLETNĚ ZREALIZUJEME e-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE SVOZU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, RECYKLACI, A SBĚRU ODPADU
UŠETŘETE S NÁMI NA ODPADECH I VY!

Právní poradenství
 • Sjednocení historické smlouvy a mnoha následných dodatků
 • Optimalizace podmínek dle nových trendů a zkušeností z realizovaných zakázek

Komplexní administrace veřejné zakázky
 • Provedení veškerých činností a úkonů požadovaných ZVZ, mimo úkony rozhodovací
 • Využití e-aukce pro hodnocení nabídek

Stanovení specifikací
 • Požadavky zadavatele na nabídku služeb sběru a odvozu směsného resp. tříděného odpadu dle vyhlášky Č. 381/2001 Sb.
 • katalog odpadů: směsný komunální odpad, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly, bioodpad, kovy
 • Vlastnictví odpadových nádob: Vlastní, Pronajaté od dodavatele, Pronajaté od EKOKOMu
 • Svozové dny, četnost, obvykle proběhne konkretizace dne až po dohodě vítěze se zadavatelem

BLOG - ČLÁNKY A UDÁLOSTI

Odpadový Oskar 2020
V rámci 6. ročníku Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích a obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR.
Vytvořil David Sobotík - 29/12/2020
Křišťálová popelnice 2019
16. ročník soutěže Křišťálová popelnice za rok 2019
Vytvořil David Sobotík - 29/12/2020
Senát posunul účinnost nového odpadového zákona z ledna 2021 o rok.
Sněmovna posoudí změnu termínu s dalšími pozměňovacími návrhy.
Vytvořil David Sobotík - 19/11/2020
Fulnek využil e-aukci a zvítězil i v soutěži Odpadový Oskar 2019
Vítěz Odpadového Oskara 2019 - Město Fulnek využil e-aukci na svoz odpadu.
Vytvořil David Sobotík - 7/9/2020
Odpadový Oskar 2019
Obce s nejnižší produkcí směsných odpadů.
Vytvořil - 1/6/2020
Město Hořice chce přimět obyvatele lépe třídit odpad
Tříděním odpadu, zamezí město Hořice navýšení cen za svoz odpadu pro občany města
Vytvořil David Sobotík - 21/2/2019
Kdyně je republikový premiant v třídění komunálního odpadu
Vítězství mezi obcemi nad 5 tisíc obyvatel v ekologické soutěži Odpadový Oskar získala Kdyně
Vytvořil denik.cz - 31/7/2017
Na svozu odpadu šetří město Cheb miliony
Úspora na odpadu 4 mil.Kč ročně
Vytvořil chebsky.denik.cz - 13/7/2017
Jihlava má Křišťálovou popelnici. Zvítězila v třídění odpadu, pomohl bioodpad
13.ročník křišťálové popelnice
Vytvořil - 16/6/2017
Konference Odpady a obce 2017
18. ročník konference Odpady a obce 2017
Vytvořil - 29/5/2017
Přes 800 obcí podepsalo petici proti zákonu o odpadech
Obcím se nelíbí zejména navrhované razantní navýšení poplatků a nákladů na odpadové hospodářství.
Vytvořil smscr.cz - 17/3/2017
Popelnice mají razantně podražit. Proti novému zákonu o odpadech protestuje přes 800 obcí
Starostům vadí, že stát chce navýšením poplatků a nákladů na odpadové hospodářství bezdůvodně finančně zatížit občany i obecní rozpočty.
Vytvořil Hospodářské noviny - 7/3/2017
Pohořelice informují o novém systému třídění odpadu
Město Pohořelice přechází na nový systém třídění odpadu.
Vytvořil parlamentnilisty.cz - 7/12/2016
Proč lidé více netřídí odpad? Tři psychologická vysvětlení.
Recyklaci lidé často chápou jako ctnostný cíl, ale přesto odpad netřídí každý - a jen málokdo separuje vždy a všechno.
Vytvořil průmyslová ekologie - 19/11/2016
MŽP bylo v Bruselu
V Bruselu jednání o splnění předběžných podmínek České republiky k OPŽP.
Vytvořil průmyslová ekologie - 1/11/2016
PŘÍBĚH PAPÍRU
Recyklace papíru - cesta papíru a jeho recyklace
Vytvořil samosebou.cz - 28/9/2016
Financování odpadového hospodářství
Poplatky za nakládání s odpadem a využití vybraných peněz.
Vytvořil EKOKOM - 5/9/2016
Olomoucký kraj řeší budoucnost nakládání s odpady
Olomoucký kraj uspořádal pro zástupce asi 150 obcí seminář o tom, kde by měl končit zbytkový směsný komunální odpad.
Vytvořil www.moderniobec.cz - 19/6/2016
REPORTÁŽ O SPOLEČNOSTI eCENTRE
EKONOMICKÝ MAGAZÍN TV POLAR
Vytvořil tv polar - 8/5/2016
Využijte nízkých cen ropy a tím i phm na svozu odpadu!
Cena svozu komunálního a recyklovaného odpadu, závisí na ceně ropy!
Vytvořil David Sobotík - 17/4/2016
telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah